CO₂

Knack Cruises engageert zich vanaf 2022 om een aantal bewuste keu­zes te maken wat de CO₂‑impact betreft. Er wordt expliciet gekozen voor kleine en nieuwe schepen, uitgerust met de nieuwste technologie, waardoor wij de impact op het milieu reduceren. Bovendien compenseert Knack Cruises de volledige CO₂‑uitstoot voor alle klanten met een ambitieus programma om duurzame ontwikkelingsprojecten financieel te steunen.

Knack Cruises is een partnerschap aangegaan met de organisatie Greentripper om klimaatprojecten te steunen die aan de hoogste internationale normen voldoen. Greentripper berekent de uitstoot van broeikasgassen van reizen (CO₂‑equivalent) en biedt, ter compensatie van deze impact, aan om financieel bij te dragen aan de ontwikkeling van projecten in ontwikkelingslanden door koolstofkredieten te verwerven.

  • Om op globaal niveau te handelen, heeft Knack Cruises besloten een klimaatproject te steunen dat windturbines bouwt in India. Het Indiase elektriciteitsnet is sterk afhankelijk van elektriciteitscentrales op fossiele brandstoffen die enorme hoeveelheden CO₂‑uitstoten. Dit project heeft tot doel om een elektriciteitsnet te voorzien van schone, hernieuwbare energie en stimuleert de overgang naar een koolstofarme economie.
    Meer info over dit project
  • Om verder te gaan en ook lokaal te handelen, zal een deel van deze bijdrage naar de vereniging “River Cleanup” gaan, die zich ten doel stelt de rivieren en beken in Europa zoveel mogelijk schoon te maken, met name in België, een land met veel rivierverkeer.
    Meer info over dit project
logo Give back to nature